Ägarföreningens statuter fastställer att en garageplats i bostadsområdet inte ger rätt till att nyttja poolen, något som överklagades av en man som fick rätt både i tingsrätten och provinsdomstolen. Ägarföreningen valde dock att överklaga till Högsta domstolen, som ändrat utfallet i sin helhet.

HD tillbakavisar parkeringsägarens påstående om att han bidrar till att betala kostnaderna för simbassängen med sina avgifter. Vidare fastställer domstolen att föreningens statuter är lagliga, då ägande av en eller flera parkeringsplatser inte är liktydigt med att man är boende i området.