Siffrorna från 2021 överträffades efter en våg av nya ankomster under de sista dagarna av året. Enbart mellan 26 och 28 december nådde 16 flyktingbåtar ögruppen.
Sedan 2019 har migrantströmmen till Balearerna femdubblats, från 505 personer till de 2.637 som omhändertogs förra året. De flesta av båtarna under 2022 nådde Mallorca, 124 stycken, följt av Formentera med 38 och de resterande 14 båtarna omhändertogs vid Ibiza. Det skriver Última Hora.

Båtarna som når Balearerna har i de flesta fall lämnat Algeriet och Spanien har i dagsläget inget utlämningsavtal med landet. Det innebär att majoriteten av migranterna som omhändertas måste släppas efter 72 timmar, vilket utnyttjas av de flesta för att ta sig till spanska fastandet och vidare till Mellaneuropa. Länder som Frankrike och Belgien uppges vara deras huvudsakliga slutmål.