Ingen annanstans i Spanien stiger bostadspriserna så kraftigt på som på Balearerna och likaså finns ingen annan plats i Spanien där så stor andel av köparna är icke bofasta. Antalet utländska köpare uppgick 2021 till nästan 40 procent.

Det blir allt svårare för lokalbefolkningen på Balearerna att finna och bekosta en bostad och sedan flera år har olika restriktioner införts gällande hyresobjekt. Nu studerar den styrande trepartikoalitionen på öarna möjligheten att förbjuda eller åtminstone inskränka möjligheterna för såväl utlänningar som icke bofasta att köpa bostäder. Ett av förslagen skulle vara ett grundkrav på att ha varit skriven på öarna i minst fem år, innan köpet genomförs.

Experter pekar på att det redan finns liknande restriktioner bland annat på Åland, liksom i Danmark och på Malta. I samtliga dessa fall avtalades restriktionerna före länderna gick med i EU och jurister finner många svårigheter att få dem godkända i länder som redan är medlemmar i unionen. Andra exempel på länder som valt att inskränka marknaden för utlänningar för att bromsa skenande bostadspriser är Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Förslaget om inskränkningar på Balearerna är än så länge endast föremål för studier och innan det ens blir aktuellt att rösta om det ska regionval hållas i maj i år.