Förbudet infördes i juni 2018 och anmäldes av det lokala förbundet HABTUR. De fick rätt av regionaldomstolen på Balearerna, som menade att förbudet inskränkte ägarnas rättigheter att få hyra ut sina lägenheter som de själva önskar. Högsta domstolen har dock rivit upp beslutet efter en överklagan från Palma kommun, med motiveringen att den kommunala förordningen respekterar de regionala bestämmelserna. Det gör däremot inte det tidigare utfallet i regiondomstolen, då det enligt HD kan likställas med att tillåta uthyrning av turistbostäder var som helst.

Palma stad tillåter sedan 2018 uthyrning av privata turistbostäder enbart i villor eller radhus. Motiveringen till att det inte tillåts i allmänna lägenhetskomplex är dels att tillgången till fasta hyresobjekt blir allt mer begränsad och dels de konflikter som ofta uppstår mellan fastboende och tillfälliga turister.

Mallorca har bland de högsta hyrespriserna i Spanien och tillgången på fasta bostäder är så begränsad att många som anlitas för att arbeta på ön, bland dem läkare, inte lyckas finna boende till ett överkomligt pris. Det gör i sin tur att många säsongsarbetare tvingas bo i husbilar eller helt avstå från att jobba på Mallorca.