Den nya regionpresidenten Margalida Prohens har varslat om en omfattande skattereduktion. Det gäller inte minst slopandet av arvs- och gåvoskatten, som hon beskriver som "de mest orättvisa av alla skatter som belastar ett helt livs arbete och besparingar av våra föräldrars och morföräldrars generation". Det skriver tidningen El Mundo.

Det är inte den enda skatten som slopas på Balearerna i och med maktskiftet. Även skatten på fastighetsöverföringar hävs de närmaste fyra åren för unga under 30 år och för personer med funktionshinder. I den nya skattereformen sänks vidare arvsskatten mellan syskon samt mellan moster/morbror och brors/systers barn med mellan 25 och 50 procent, beroende på om det finns andra ättlingar eller inte.

Prohens meddelar att detta är den första fasen av en bredare skattereform som ska implementeras under hennes ledning, med målet att minska den ekonomiska pressen på hushållen. Enligt regionstyret kommer det nya skattesystemet minska de årliga intäkterna med 60 miljoner euro. Prohens betonar att Balearerna kommer vara den autonoma region där man betalar minst i arvs- och donationskatt, ”till och med mindre än i Andalusien och Madrid”.

Alla skatteförändringar måste godkännas av det regionparlamentet innan de träder i kraft.