Kvinnan, som är bosatt i kommunen Santa Margalida, har under sin tid på Mallorca lärt sig katalanska, som är det språk som talas i hennes omgivning. Hon har genomgått kurser arrangerade av kommunen och erhållit certifikat över sina språkkunskaper, men prövningsnämnden har funnit att hennes kunskaper i spanska är otillräckliga. Det skriver Diario de Mallorca.

Ärendet har nått den federala domstolen Audiencia Nacional, som styrker avslaget baserat på bristande kunskaper i spanska. Detta trots att kvinnan åberopar att hon borde ha kunnat genomföra den obligatoriska intervjun på katalanska.

Domen har väckt stor uppmärksamhet, då de fyra officiella språken i Spanien förväntas ha samma status. Domstolen hävdar i sitt utfall att medborgarskap representerar en juridisk integration i statssamhället, vilket kräver mer än bara boende- och arbetstillstånd. Att erhålla spanskt medborgarskap förutsätter tillräcklig integrering i det spanska samhället för att behärska det spanska språket, som är det som brukas i hela landet.