Stora hotellkedjor som Barceló, Iberostar och Mac Hoteles är enligt tidningen El País på jakt efter allt från servitörer till kockar och receptionister. De senaste två åren har brist på personal lett till att vissa restauranger i turistområden varit tvungna att stänga två dagar i veckan, något som inte skett under tidigare säsonger.

Maria Frontera, ordförande för hotellfederationen på Mallorca, påpekar att bostadsproblemet är strukturellt och inte har någon snar lösning, vare sig på kort eller medellång sikt. Även om större hotellkedjor kan erbjuda boende till sin personal, är detta inte ett genomförbart alternativ för mindre hotell, som utgör 55 procent av den lokala sektorn

Telegramgrupper specialiserade på turistbranschen vittnar om en oavbruten ström av jobberbjudanden, från barer till nattklubbar och hotell. Många inkluderar boende för att locka arbetare från fastlandet, vilket speglar den desperata situationen. Att finna bostäder till rimliga priser är nästan omöjligt, särskilt på Ibiza där priserna skjuter i höjden.

Fackföreningarna varnar för att bristen på arbetskraft kan leda till ökad arbetsbelastning för befintlig personal, vilket i sin tur kan resultera i fler arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Trots att stora företag gör ansträngningar för att locka arbetskraft, inklusive rekrytering från utlandet, kvarstår utmaningen att säkra tillräckligt med personal för att möta säsongens behov.

En stor del av kritiken riktas mot de regionala myndigheterna, som anklagas för att inte bemöta den otillräckliga tillgången på bostäder till rimliga priser.