Den nya högerstyrelsen på Balearerna har från första stund ifrågasatt det regionala antikorruptionskontoret och konflikten har ökat med munskyddsskandalen ”Koldo”, som delvis berör det tidigare regionstyret under Francina Armengol (PSOE). Det var för övrigt under hennes ledning som antikorruptionskontoret upprättades 2016.

Antikorruptionskontoret på Balearerna var en del av en bredare nationell och internationell satsning mot korruption, i linje med FN:s konventioner. Dessutom har speciellt Balearerna skakats av ett flertal uppseendeväckande korruptionsskandaler på senare år, som berört såväl den tidigare regionpresidenten Jaume Matas (PP) som prinsessan Cristina och hennes make Iñake Urdangarín.

Tidningen El Diario citerar kritiker som menar att regionstyrets beslut att lägga ner antikorruptionskontoret inte bara underminerar demokratiska värden och rättsstaten utan även motsäger de åtaganden som Spanien gjort på den internationella arenan mot korruption. Många ser en oroande trend där skyddet för visselblåsare och transparens i offentliga ämbeten försämras. Förutom avskaffandet av antikorruptionskontoret har PP och Vox infört lagar som gör offentliga tjänstemäns tillgångsförklaringar privata och som avskaffar anonyma anmälningar, vilket står i direkt kontrast till direktiven från EU och andra internationella organ.