Tidningen Última Hora skriver om händelsen, som inträffade på flygplatsen Son Sant Joan i Palma när kvinnan skulle flyga till Barcelona. En besättningsmedlem från Vueling förbjöd henne att gå ombord på grund av hennes urringade klädsel, trots att flera medpassagerare uppmanade personalen att låta henne gå ombord.

Fallet anmäldes av konsumentorganisationen Facua, som beskrev agerandet som diskriminerande och med inslag av sexism. Facua påpekade att ingen gällande regel förbjuder passagerare att gå ombord på grund av deras klädsel, så länge den inte strider mot allmän ordning.

Händelsen inträffade 2019 och det administrativa sanktionsförfarandet avslutades i oktober 2020. Det är dock först nu som Facua har fått besked om resultatet av sin anmälan efter att ha begärt information genom den allmänna förvaltningens transparensportal.

AESA har ålagt Vueling böter på 28.000 euro för att ha brutit mot flera artiklar i lag 21/2003 av den 7 juli, om luftfartssäkerhet, samt europeiska regler om kompensation och assistans till flygpassagerare vid nekad ombordstigning, inställda flyg eller långa förseningar.