Kommunledningen annonserar att de första riktiga kontrollerna påbörjas i mitten av september, efter förberedelser och tester som pågått i flera månader. En mobil radar har införskaffats för 18 000 euro och ett 20-tal lokalpoliser har genomgått utbildning för att sköta den.

Syftet med radarn är att stävja fortkörningen i innerstaden, som är ett av de vanligaste klagomålen från befolkningen. Kommunens säkerhetsråd Federico Alarcón annonserar att inledningsvis kommer kontroller att ske vid gatorna Desiderio Rodríguez, Gregorio Marañón, Cortes Valencianas, La Mancha, Baleares samt Torrealmendros.