Vräkningen genomfördes enligt de nya riktlinjerna från statsåklagaren, efter att ett flertal grannar klagat på ockupationen av en bostad i centrala Denia. Den 29-åriga mannen uppges ha tagit sig in i fastigheten efter att ägaren avlidit och arvtagarna inte velat ta ansvar för den. Polisaktionen föranleddes av vittnesmål från boende och näringsidkare i kvarteret.

Polisen fick insistera flera gånger, men slutligen gav sig mannen av från bostaden, där han knappt hade några tillhörigheter. Bostadens ingångar har blockerats för att förhindra framtida ockupationer. Även elen har kopplats bort, efter att ha varit ansluten illegalt till nätet.