Sammanlagt 79 nya fall rapporterades, samtidigt som även två ytterligare personer avled i sviterna av Covid-19. Den totala dödssiffran i provinsen är därmed uppe i 589 personer.

I dagsläget är 507 Covid-patienter inlagda på sjukhus, av vilka 74 vårdas på intensiven.