Åtgärden infördes redan natten till söndag 25 oktober, utan att ens vänta på ett nationellt nödläge. Detta trots att Valenciaregionen har en av de lägsta smittfrekvenserna i Spanien, om än med stigande tendens. Utegångsförbudet införs för att undvika okontrollerat festande och gäller även vid transport i bil.

De giltiga undantagen för utegångsförbudet är förflyttning till eller från jobbet, uppsökande av vård, vård av någon hjälpbehövande samt ärenden som kan bedömas som ”force majeur” eller av yttersta nödbehov.