En tredje avdelning på sjukhuset har fått upprättas för patienter smittade av SARS-CoV-2 och likaså har två operationssalar fått göras om till intensivvårdsavdelningar. Detta efter antalet Covid-patienter stigit till 77 personer, av vilka 17 befinner sig på intensiven.