Enligt tidningen Información har de regionala vårdmyndigheterna just utvidgat vaccinationsprogrammet att omfatta även icke bofasta. Det handlar i första hand om utlänningar som har eget semesterboende i Valenciaregionen, men som alltså inte är skrivna i Spanien.

För att kunna erhålla vaccinet krävs att vederbörande är registrerad i en hälsovårdscentral och erhåller sjukvårdskortet SIP. Det kan i sin tur kräva att man först mantalsskriver sig i den kommun där man har eget boende, eller åtminstone hyr i minst en månad.

När personen väl är inskriven i det valencianska vårdsystemet kommer vederbörande att få en kallelse för vaccinering, enligt sin ålder och eventuella riskgrupp.

Se källa:
https://www.informacion.es