Ett 40-tal patienter på akuten ska på måndagen ha väntat på att bli inlagda, några sedan upp till tre dygn. Bristen på personal har gjort att den genomsnittliga väntetiden för att bli mottagen stigit till mer än två timmar och patienter har hopats i korridorer och andra improviserade utrymmen, vilket i sin tur lett till att läkare saknat fysiska platser för att utföra analyser.

Det är enligt vårdfacket inte första gången som akutmottagningen i Torrevieja kollapsar på senare tid. Det skylls personalkaos som ska ha uppstått efter att driften av sjukhuset 15 oktober återgått från privat till offentlig regi.

En av de nya åtgärderna är att antalet övertidstimmar som personalen tillåts utföra kraftigt inskränkts. Dessutom uppger facket att många läkare utsatts för påtryckningar för att ändra sina anställningskontrakt, vilket skulle medföra en rad förlorade rättigheter.