Det mesta som kunde gå snett har gjort det för Bo och Barbro Svensson. De reste ned med sin husbil till Costa Blanca för att tillbringa vintern, men strax före årskiftet fick Bo läggas in på sjukhus.
– Först hamnade han på privatsjukhuset Quirónsalud i Torrevieja. Det visade sig dock att deras reseförsäkring inte gällde och efter tre veckor hade mamma inte längre råd att betala ur egen ficka och då flyttades pappa till det offentliga sjukhuset, berättar Mia Moosberg.

Drygt 80.000 kronor fattigare började Barbro tillsammans med familjen att planera för en privat transport av Bo hem till Karlshamn. Detta avtalades med det lokala svenskdrivna företaget Private-Ambulance.eu, men när allt var klart för utskrivningen testades Bo positivt för coronavirus.
– Dagen innan han skulle föras hem med ambulans blev min pappa isolerad på sjukhuset och den planerade transporten fick skjutas upp på obestämd tid, förklarar Mia.

Den största chocken kom när Barbro fick träffa sin man, först åtta dagar senare. Han såg då enligt Mia ut som ett skelett.
– De har svält ihjäl honom. Redan innan han blev isolerad fick han så dåligt med mat att mamma tvingades laga gröt åt honom under flera veckor. När han sedan avskärmades visste vi inte om han ens levde fortfarande.

Både Mia och hennes syster har själva allvarliga hälsoproblem, vilket hindrar dem från att kunna resa ned och hjälpa sina föräldrar. De befarar att Bo kommer att dö om han inte får komma till ett svenskt sjukhus snarast möjligt.
– Vi har varit i kontakt med UD, som säger att vi kan skriva ut pappa frivilligt, men att sjukhuset då inte kommer att skriva ut de mediciner som han är beroende av. Dessutom ger han fortfarande positivt utslag på Covid, trots att det gått nästan tre veckor nu.

Richard Bernstrand på Private-Ambulance.eu bekräftar till Sydkusten att transporten är bokad och att de nu bara väntar på bekräftelse om utskrivning. De är specialiserade på ambulanstransporter till hemlandet för främst nordeuropéer som saknar sjukförsäkring.
– Det är faktiskt inte ovanligt att utlänningar på tillfälligt besök behöver sjuktransport hem, men att de saknar försäkring som täcker exempelvis ambulansflyg, berättar han.

En ambulanstransport från Spanien till Sverige kostar mer än 10.000 euro. Private-Ambulance.eu har sitt säte i San Fulgencio, på Costa Blanca och deras tjänst inkluderar en sköterska och två förare, då sträckan körs non stop. Men för att kunna påbörja resan måste de ha klartecken från läkaren.

Mia Moosberg har enbart lovord för det bemötande som de hittills fått från Private-Ambulance.eu. Själv har Richard Bernstrand inte någon kontakt med Bo Svensson i nuläget, men anser att universitetssjukhuset i Torrevieja generellt fungerar mycket bra.

Den åsikten delar Caroline Lamenoise, på Sveriges konsulat i Torrevieja. Bo Svenssons familj har varit i kontakt även med henne, men Caroline kan inte göra några uttalanden beträffande konkreta ärenden.
– Universitetssjukhuset i Torrevieja är ett av de bästa sjukhusen inte bara i Spanien, utan i hela Europa, menar hon.

Sveriges utrikesdepartement har återkommit till familjen Svensson. De kommenterar inte heller privata ärenden men bekräftar till Sydkusten att ambassaderna har ett uppdrag att ge konsulär service, det vill säga råd och stöd till svenskar utomlands i olika nödsituationer.
– Om man blir allvarligt sjuk eller skadad när man är utomlands kan man få hjälp av ambassaden eller konsulatet. Det kan röra sig om kontakter med anhöriga i Sverige, läkare, sjukhus och myndigheterna i landet där man befinner sig, säger Klara Höök, som är presskommunikatör.

Hon tillägger:
– Personer som hamnar i en nödsituation och inte har någon annan möjlighet att själva åtgärda sin situation, kan ansöka om konsulärt ekonomiskt bistånd vid närmaste ambassad eller konsulat. Detta förutsätter dock att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, i första hand genom den enskildes egna resurser, exempelvis genom försäkringsskydd.

Konsulärt ekonomiskt bistånd är ett återbetalningsskyldigt lån. En prövning sker då av varje enskilt ärende. I den prövningen ser UD exempelvis på om personen har en försäkring och en återresebiljett.

Efter att ha varit i privat drift i 15 år övertogs Universitetssjukhuset i Torrevieja i höstas åter av regionalmyndigheterna i Valencia. Kritiker menade att privatmodellen både var dyrare för skattebetalarna och medförde sämre vård. Övergången till offentlig regi har dock inte varit helt smärtfri och i november uppgavs akutmottagningen ha kollapsat, på grund av överbelastning. Orsaken skulle förutom trycket på grund av pandemin också ha varit att den nya ledningen inskränkt personalens övertidstimmar avsevärt. Det ledde till akut personalbrist.

Sydkusten har inte kunnat få närmare detaljer om Bo Svenssons tillstånd och skälen till att han ännu inte kunnat skrivas ut för att föras hem till Sverige.
– Jag vet inte längre vad jag ska göra. Både mamma och jag vill åtminstone att så många som möjligt ska veta hur det kan gå om man inte har en täckande sjukförsäkring och hamnar på ett offentligt sjukhus i Spanien, förklarar Mia Moosberg.

UD:s pressekreterare Klara Höök betonar att det yttersta ansvaret vid utlandsresor faller på den egna individen.
– Det är viktigt att förbereda sig och sedan genomföra resan på ett säkert sätt. Alla svenskar som bestämmer sig för att resa utomlands bör läsa på innan, följa lokala regler på resmålet och och se över sitt försäkringsskydd. Vi uppmanar också alla som ska resa att ladda ner appen UD resklar.

Sydkusten har varit kontakt med Universitetssjukhuset i Torrevieja, men har inte lyckats få en officiell kommentar gällande Bo Svenssons situation.

Information från UD om utlandsresor:
https://www.swedenabroad.se