En av de främsta orsakerna till den kraftiga uppgången var mottagandet av flyktingar från Ukraina. Antalet mantalsskrivna ukrainare har förvandlats till den största av alla utlänningar med 5.771 personer, följt av ryssar (4.932) och britter (4.815). Svenskar är den sjunde största utlänningsgruppen som är mantalsskriven, med 1.432 personer, även om det reella antalet som vistas stora delar av året i kommunen är mångdubbelt större.

Andelen utländska bofasta i Torrevieja är nu uppe i 41.779 personer, vilket motsvarar 45,55 procent av den totala befolkningen. Av de mantalsskrivna i Torrevieja är 51,35 procent kvinnor och den andelen har också stigit, som en konsekvens av att majoriteten av de flyktingar som anlände från Ukraina förra året är kvinnor.

Totalt har Torrevieja en mantalsskriven befolkning som härstammar från 121 olika länder, förutom Spanien.