De gripna anklagas för att ha lockat kvinnor från utlandet som befann sig i utsatta situationer. De hölls inspärrade och trångbodda under strikt övervakning, med hjälp av videokameror, i två villor som hade omvandlats till bordeller. Vid kundförfrågningar transporterades de utsatta kvinnorna även till olika platser för att tillhandahålla sexuella tjänster.

Utredningen inleddes efter att en minderårig kvinna anmält att hon blivit kidnappad och sexuellt utnyttjad av organisationen. Efter omfattande efterforskningar kunde polisen lokalisera de två fastigheter där den olagliga verksamheten bedrevs. Under det årslånga utredningsarbetet framkom att ligan hade en tydlig arbetsfördelning och roller, med en kvinna som hade huvudkontrollen över verksamheten.

I samband med tillslaget beslagtog polisen bland annat narkotika som erbjöds kunderna på begäran. De gripna är enligt tidningen El Diario mellan 21 och 60 år och av colombiansk respektive spansk nationalitet. De riskerar åtal för delaktighet i kriminell organisation, människohandel, sexuellt utnyttjande av minderåriga, narkotikahandel, penningtvätt och dokumentförfalskning.