Branden startade under natten till söndag i området Valtocado och tros ha startat vid en elstation. Misstankarna styrks av att elförsörjningen i området avbröts så snart branden startade. De lokala myndigheterna betonar däremot vikten av att avvakta resultatet av den officiella undersökningen innan några slutsatser dras.

Flera människor tvingades brådskande fly från sina hem och lågorna nådde några lanthus. Ett blev helt utbränt medan flera andra fick begränsade skador. Det rådde vindar på upp till 80 kilometer i timmen, vilket allvarligt försvårade bekämpningen av lågorna vid en årstid när det är ytterst ovanligt med naturbränder. Det har dock regnat extremt lite på västra Costa del Sol i höst, vilket ökar brandfaran.

Totalt uppges branden ha skövlat 250 hektar mark, i området sydväst om Mijas Pueblo.