Det rör sig enligt de regionala vårdmyndigheterna båda om äldre personer som led av tidigare allvarliga hälsoproblem och som vårdats för Covid-19 en längre tid. De första dödstalen på nära två månader höjer det totala antalet dödsoffer på Kanarieöarna för coronapandemin till 164 personer.

I dagsläget registreras 314 aktiva fall i på öarna, av vilka 19 är personer som är inlagda på sjukhus och en av dessa vårdas på intensiven. Genomsnittsåldern bland de smittade är snarlikt den på riksnivå, då den uppges ligga på mellan 36 och 39 år.