Kanarieöarna är den andra autonoma regionen, efter Galicien, att förbjuda rökning på allmän plats om säkerhetsavstånd på minst två meter ej kan hållas. Men det är även den sista regionen i Spanien som inför påbud på munskydd på allmän plats, oavsett säkerhetsavstånd.

Vidare varslar regionalstyret om böter på upp till 30 000 euro för fester som bryter mot gällande säkertshetsnormer. Åtgärderna antogs efter att ögruppen kommit upp i 638 aktiva fall av Covid-19, av vilka 102 registrerats det senaste dygnet. Av dessa vårdas 38 personer på sjukhus, två på intensiven.