Bötesbeloppen ligger på allt mellan 100 euro, för felaktigt bruk eller avsaknad av munskydd, till 600 euro om det maximalt tillåtna deltagarantalet i ett evenemang mer än fördubblas eller överstiger 150 personer. Men även avsaknad av munskydd kan i vissa fall medföra böter på upp till 3 000 euro, som är den högsta gränsen för lindrigare förseelser.

De kanariska myndigheterna tar nu i med hårdhandskarna för att få styr på de allt för många som ej tar Covid-situationen på allvar. Det senaste dygnet slogs rekord i antal nya smittfall, med 381 personer. Dessutom avled tre personer på Gran Canaria.

Antalet aktiva fall på öarna är uppe i 4 920. I dagsläget vårdas 212 personer på sjukhus för Covid-19, av vilka 36 ligger på intensiven.