Det rör sig om tre personer som vårdades på en avdelning på fjärde våningen och som alla uppges ha lidit av immunnedsättande åkommor. Minst 13 patienter och elva arbetare uppges ha smittats och sjukhusledningen utreder i dagsläget om en ny härd uppstått även på åttonde våningen.