Minst tolv barn har separerats från sina mödrar eller andra anhöriga efter att ha anlänt i flyktingbåt till Kanarieöarna. Detta på grund av ett beslut av åklagarmyndigheten i Las Palmas, som grundar sig i att myndigheten först vill säkerställa att kvinnorna verkligen är barnens mödrar. Protokollet för flyktingmottagningen fastställer dock att barn endast ska separeras från sin familj om det finns överhängande risk att familjebanden inte stämmer överens med verkligheten.

Separationen pågår tills ett DNA-test kan påvisa släktskapet, i de fall det saknas dokumentation som stödjer påståendet. Processen dröjer dock ofta betydligt mer än de två veckor som ska vara snittiden och barnen hålls ibland borta från sin mamma i upp emot tre månader. Vissa av barnen är bara två, tre år gamla. Det skriver tidningen El País.

Direkt vid ankomst till hamnen skiljs barn och vuxna åt, de får göra PCR- samt DNA-test och sätts därefter i karantän innan de får komma till ett härbärge. Barnen får dock inte återse sina föräldrar förrän svaret på DNA-testet är klart, vilket alltså ibland tar flera månader.

Regionalmyndigheten på Kanarieöarna anmälde 21 oktober åklagarmyndigheten för kränkning av barnens rättigheter. Åklagarmyndigheten hänvisar dock till att det är regionalmyndigheten som gör värderingen om barnen ska separeras eller ej från sina vuxna släktingar.

Åklagarmyndigheten är i vilket fall ytterst ansvarig för att garantera barnens rättigheter och har meddelat att den håller på att analysera situationen. Ombudsmannen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat att minderåriga flyktingar hålls separerade från sina familjer under alldeles för lång tid.

DNA-testerna görs sedan 2013, efter en rekommendation från just Ombudsmannen. Anledningen är risken för illegala adoptioner och organhandel. Även om risken existerar är det dock inte särskilt vanligt att DNA-testerna ger negativt utslag. Under fjolåret genomfördes 651 DNA-tester och av dem gav 39 negativt utslag (38 väntade på svar vid sammanställningen.)