Branden startade ombord på fartyget ”Sveaborg” vid 15-tiden på julafton, när fartyget låg vid piren i Puerto de la Luz. Tre medlemmar av besättningen lyckades inte ta sig ut och avled.

Upp till nio brandkårsenheter deltog i släckningsarbetet. Orsaken till branden är till en början oklar, men den startade i maskinrummet och enligt Canarias7 pågick reparationsarbeten ombord.