Det sker på grund av den stigande smittfrekvensen på öarna och innebär bland annat perimeterkarantän. Dessutom kommer utegångsförbud att gälla mellan 22.00 och 06.00 samt endast fyra personer kommer tillåtas samlas. Vidare måste serveringar upphöra inomhus.

Perimeterkarantänen kommer dock tillfälligt hävas igen mellan 26 mars och 9 april, då det kommer att gå att resa mellan öarna, men endast med ett negativt PCR-test.