Beslutet fattas med anledning av den sjunkande smittfrekvensen på öarna, men däremot bibehålls nivå tre tills vidare på Tenerife. I nivå 2 består utegångsförbudet mellan 23.00 och 06.00, men däremot får upp till sex icke samboende samlas, liksom sex personer sitta tillsammans på uteserveringar och fyra personer vid innebord.

De kanariska myndigheterna har samtidigt efterlyst skärpt övervakning på Fuerteventura, där det registrerats ett flertal överträdelser av bestämmelserna i turistområden.