På Kanarieöarna tas i dagsläget hand om omkring 3.800 personer som tagit sig illegalt till ögruppen. Detta enligt uppgifter från regionalmyndigheten, som återges av tidningen Canarias7.

Förflyttningarna görs efter bedömning av frivilligorganisationer och baseras på kriterier som utsatthet och sårbarhet. Det rör sig enligt uppgift främst om personer som sökt internationellt skydd samt mödrar med barn, som givits prioritet i de förflyttningar som gjorts under april för att lätta på trycket på öarna.

Fram till maj ska beläggningen på flyktingförläggningen Las Raíces, på Tenerife, ha minskats till hälften. Antalet boenden där har vid flera tillfällen överstigit 1.500 personer, vilket lett till flera incidenter på grund av de bristfälliga installationerna, brist på personal, problem med livsmedel samt konflikter mellan de boende.