Beslutet fattades efter att åtgärderna tillbakavisats av regionaldomstolen. Den kanariska regeringen har annonserat en överklagan till Högsta domstolen till slutet av veckan och HD har sedan fem dagar på sig att komma med ett utfall. Under tiden gäller dock inte två av de främsta restriktionerna på öarna.

Regionalregeringens talesman Julio Pérez har i en presskonferens betonat att alla övriga hittillsvarande restriktioner består, vilket exempelvis inkluderar en begränsning av antalet icke samboende som får samlas, begränsade öppettider för barer och restauranger samt stängda nattklubbar liksom lekparker.