Specialskeppet Ángeles Alvariño, som mot alla odds lyckades finna sexåriga Olivia Gimenos kropp, väntas upphöra med sökandet inom de närmaste dagarna. Detta trots att besättningen senare även funnit två små syrgastuber som styrkts tillhörde pappan Tomás Gimeno och som tros ha brukats av honom för att komma ned så djupt att han säkert drunknade.

Domaren som ansvarar för utredningen har beslutat avbryta sökandet, med motiveringen att det är en ”omöjlig uppgift” att finna kvarlevorna som tros finnas på mer än tusen meters djup. Det har gått mer än två månader sedan dådet och förutom det avsevärda djupet är botten mycket ojämn och har ett otal skrevor.

Allt tyder på att Tomás Gimenos avsikt var att hans döttrar och han själv skulle försvinna för alltid, för att tvinga mamman att leva resten av sitt liv i ovisshet om flickornas öde. Tack vare lokaliseringen av storasystern Olivia har mamman åtminstone fått visshet, även om det är den värsta tänkbara.