Enligt EU-organet Frontur besökte 390.908 nordiska turister Kanarieöarna under årets tre första månader. Det var 42 procent färre än de 679.511 som registrerades under samma period 2019. Det skriver Canarias7.

Den nordiska marknaden anges som den utländska grupp som återhämtar sig långsammast efter pandemin. Det skylls dels Covid-utbrottet i början av året och dels betydligt färre antal flygstolar, jämfört med 2019. Dessutom har kriget i Ukraina haft en negativ inverkan på semesterresorna även i april.

Gran Canaria hade under årets fyra första månader 82.970 svenska besökare, vilket var nästan hälften så många som 2019. Samma gällde de finska besökarna, medan danskar och norrmän motsvarade 60 procent av de som reste under samma period, året före pandemin.

Även den tyska marknaden sviktar fortsatt, medan två andra däremot är uppe i bättre siffror än före pandemin. Antalet franska turister som besökte Gran Canaria fram till och med april var 25.516, vilket var 42 procent fler än 2019. De holländska turisterna uppgick i sin tur till 85.470, vilket var 20 procent fler.