Vulkanutbrottet som varade i 85 dagar upphörde officiellt 13 december förra året. Många förlorade sina hem, men även familjer vars bostäder klarade sig undan lavamassorna har ännu inte kunnat återvända, på grund av de giftiga gaser som fortfarande sipprar ut ur marken. Utsläppen av koldioxid uppges på sina håll vara så omfattande att de är potentiellt dödliga.

Skadorna på privat och offentlig infrastruktur på La Palma beräknas till 842 miljoner euro. Lavamassorna kom att begrava ett område på 1.219 hektar och totalförstörde eller skadade 2.988 byggnader. Det inkluderar både privatbostäder, affärsverksamheter, kyrkor och kyrkogårdar.

De drabbade har utlovats både statligt och regionalt stöd, men sex månader efter att utbrottet upphörde bor omkring 300 personer fortfarande på hotell och reparationerna av skadorna är mödosamma.