För två år sedan svepte ett förödande vulkanutbrott över ön La Palma. Mer än 1.500 bostäder och 1.700 gårdar förstördes, främst i kommunen Los Llanos. Även kulturmonument, som Todoques kyrka, gick förlorade. Det skriver tidningen La Provincia.

Ordföranden i lokalstyret på La Palma, Sergio Rodríguez, säger att den spanska regeringen fortfarande inte har förstått omfattningen av katastrofen. De 100 miljoner euro som avsatts i den spanska statsbudgeten för hjälp till ön har ännu inte levererats och rättsliga hinder komplicerar saker ytterligare.

Aktuella siffror från östyret gör gällande att 85 personer fortfarande bor i containrar, 31 i trähus och 72 i hotell. "Det har inte varit några framsteg", säger Rodríguez i en intervju om det rådande bostadsproblemet. Före utbrottet rådde redan brist på bostäder på La Palma, och situationen har bara försämrats sedan dess.

För att bemöta detta har centralregeringen annonserat en extraordinär bostadsplan, utan att specificera finansieringen. Planen omfattar byggandet av 700 nya bostäder över hela ön, inte bara i de områden som påverkats av utbrottet.

Finansiering på tolv miljoner euro har också nämnts för att adressera den akuta bostadssituationen i Puerto Naos och La Bombilla. Men enligt Rodríguez är dessa medel otillräckliga. Ytterligare 100 miljoner euro, samt 1,5 miljoner för mental hälsa, har begärts från den spanska regeringen, men ingen respons har erhållits hittills.

Utöver finansieringsproblem finns det byråkratiska hinder. Den aktuella bostadslagen är under granskning och har gått igenom åtta utkast. Det finns också oro för att lagen kan vara grundlagsstridig, vilket fördröjer processen ytterligare.

Sammanfattningsvis uppger kritiker att såväl den lokala som den nationella regeringen har visat en "total brist på hantering och engagemang", med fokus på publicitet, snarare än verklig lösning av problemen.