Kanarieöarna rankas som den tredje mest populära regionen i Spanien för fastighetsförvärv av utländska medborgare, endast överträffad av Balearerna och Valenciaregionen. Öarnas attraktivitet grundar sig i det milda klimatet, de vackra stränderna och deras unika karaktär, vilket lockar köpare från hela världen. Siffror för 2023 från registreringsinstitutet Colegio de Registradores visar att antalet fastighetsköp av utlänningar på Kanarieöarna mer än fördubblats under det senaste decenniet och uppgick förra året till 28,5 procent.

Brexit och den följande devalveringen av det brittiska pundet har haft en märkbar effekt på brittiska fastighetsköp, med en nedgång från 19 procent av den totala andelen 2015 till sju procent 2023, även om siffrorna långsamt börjar öka igen. Tyskarna, som länge varit trogna köpare på öarna, har ökat sina köp med två procentenheter och stod förra året för 14 procent av bostadsköpen.

Tidningen El Confidencial har intervjuat delegaten för mäklarförbundet APEI, Isidro Martín, som säger att utlänningar även börjat söka efter fastigheter i mer avlägsna och lugnare delar av öarna. Denna spridning av köpare över öarnas geografi uppges kunna bidra till en mer balanserad utveckling.

Dessa köpare har också visat en markant preferens för högkvalitativa bostäder. Enligt Martín handlar det om en kundkrets som främst söker efter lyxvillor och dyra bostäder, ofta till ett värde av över 500,000 euro.
"Ukrainare, polacker och amerikaner är typiska köpare av stora villor, en trend som tidigare dominerades av ryssar", förklarar han.

Den ökade andelen utländska köpare uppges försvåra bostadstillgången för lokalbefolkningen. Kanarieöarna kämpar med en bostadsbrist som har drivit upp priserna och gjort det svårt för kanarier att konkurrera på fastighetsmarknaden. Detta har lett till att vissa kommuner, som Adeje, infört restriktioner för utländska köpare.

Ökningen av utländska köpare och de konsekvenser det medför för lokalbefolkningen belyser en kritisk balansgång mellan att välkomna investeringar och att skydda de lokala intressena. Det är en fråga som förblir central i den kanariska debatten om framtiden för regionens turism och fastighetsmarknad, skriver El Confidencial.