Mannen, som bor i Málaga, är inlagd på sjukhus i väntan på operation för en brusten ryggkota. Först när han återhämtat sig från operationen kommer han att kunna förhöras och är tills vidare gripen.

Statsåklagaren överväger att ansöka om häktning och det strängaste straffet, på upp till 15 års fängelse. 27-årigen anklagas både för vållande till andras död, vållande till andras skador samt fyllekörning.

Enligt Guardia Civils rapport om olyckan körde 27-åringen sin terrängbil på ett trafikfarligt sätt, med en för hög hastighet i våt väglag. Till skillnad mot vad som angivits från början skedde försöket till omkörning av turistbussen på vänster sida och det var efter att terrängbilen slagit emot mitträcket som bilen slungades mot bussen och gjorde att den senare välte.

En finsk kvinna i 50-års åldern har livshotande skador, medan ett dussintal av de övriga skadade kunde lämna sjukhuset 21 april. En krisgrupp som anlänt från Finland erbjuder de inblandade praktiskt och psykologisk hjälp.