Provinsdomstolen i Málaga finner att det inte kan styrkas att Bolín skulle ha känt till att flera av de bilar som såldes från den kommunala uppsamlingsplatsen var i beslag på domstolsorder. Bolín riskerade ett nytt ämbetsförbud, men friades på alla punkter.