Kommunledningen har accepterat att betala kvinnan ersättningen som hon har rätt till, efter att ingen gjort anspråk på fyndet inom två år. Hon hittade i augusti 2016 en midjeväska på gatan som innehöll 380 euro samt 140 pund. Kvinnan överlämnade väskan till lokalpolisen och två år senare efterlyste hon pengarna, som hon enligt lag har rätt till om ägaren ej lokaliserats.

Till kvinnans förvåning fick hon svaret att pengarna visserligen ej reklamerats, men att de ej heller gick att finna. Först nära två år senare har kommunledningen gått med på att ersätta kvinnan med motsvarande 545 euro.

Enligt lag är man skyldig att lämna in upphittade värdesaker till polisen. Underlåtelse att göra detta kan leda till åtal och om värdet överstiger 400 euro kan det klassas som brott och bestraffas med upp till sex månaders fängelse.