Ishallen fick stängas på grund av det låga besöksantalet under pandemin. Stängningen har även omfattat simhallen och gymet som inryms i samma lokaler.

Nu annonserar kommunens sportråd Joaquín Villazón att sporthallen kommer att öppna till sommaren och att samtliga tidigare anställda kommer att återinträda i tjänst. Innan den öppnar måste dock renoveringsarbeten utföras, då bland annat simbassängen uppges vara i dåligt skick efter det långa uppehållet.