Tingsrätten i Archidona har preliminärt bordlagt en anmälan om att flyktingen skulle ha misshandlats till döds. Flera anmälningar och även videoupptagningar anger att vakter regelbundet slår flyktingarna. Beslutet att inhysa flyktingarna i det framtida provinsfängelset har väckt hård kritik, inte minst då den ofärdiga anläggningen bland annat saknar rinnande vatten.

Enligt den preliminära polisutredningen ska 36-åringen, som härstammade från Algeriet, ha hängt sig själv. Flera människorättsorganisationer ifrågasätter dock att en en flykting som riskerat livet för att ta sig till Spanien skulle vara förmögen att begå självmord när han väl överlevt den farliga överfarten.