Det var i december som mannen fann den två månader gamla killingen på den tomt där den hölls, tillsammans med en ung pitbull, med samtliga fyra ben kapade. Killingen hade införskaffats som maskot till mannens barn.

Killingen fick avlivas och ägaren efterlyste en belöning på 500 euro för att spåra förövarna, Han spekulerade kring att det kunde ha rört sig om någon slags satanisk ritual.

Polisens utredning har dock styrt att det är den ett år gamla pitbull-hunden som attackerat killingen. Det styrks av prov som tagits på hundens avföring. Då det rör sig om en särskilt farlig hundras riskerar nu ägaren åtal för att inte ha vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder.