Efter 55 timmars borrande under ”ytterst svåra” förhållanden nåddes det planerade djupet av 60 meter, vid 20.30-tiden på måndagen. Därefter vidtog arbetet med att täcka sidorna med särskilt anpassade rör, liksom att säkerställa plattformen från vilken maskinerna grävt den 1,5 meter breda brunnen.

Det rör sig om en ytterst avancerad räddningsaktion, för vilken utrustning specialanpassats. Det gäller exempelvis den kapsel som ska hissa ned gruvarbetarna liksom det rör som har en öppning i ena sidan, för att möjliggöra grävandet horisontellt mot det hål där tvåårige Julen ska finnas. Det arbetet sker med handverktyg och syrgastuber, i lag om två man som arbetar 30 minuter per skift. De är sammanlagt åtta personer, bestående av erfarna gruvarbetare som specialiserat sig på just underjordiska räddningsaktioner.

De geologiska studier som gjorts av det svenska företaget Stockholm Precision Tools AB indikerar att det finns ett luftrum under den propp på 78 meters djup som hindrat räddningsarbetarna från att lokalisera pojken via det hål där han fallit ned. Räddningsarbetarna ska nu gräva sig snett uppåt från den nygrävda brunnen för att försöka nå upp till utrymmet under proppen och förhoppningsvis lokalisera Julen.