Polisen utreder omständigheterna kring branden, som utbröt vid 16.20-tiden och vars orsak ännu är oklar. Enligt vittnen som intervjuats av El País startade branden i ett obebott hus och spred sig snabbt, på grund av den höga temperaturen samt hård blåst som rådde vid tidpunkten. Trots det kunde branden ha begränsats, om det ej saknats vattenuttag i campingplatsen.

Ett 70-tal personer vistades i området när branden bröt ut, av vilka två fick lindriga brännskador. De materiella skadorna är dock omfattande, med ett flertal hus och även bilar helt övertända.

Sammanlagt 33 personer har inhysts i ett härbärge i Mollina, ett samhälle med drygt 5 000 innevånare norr om Antequera. Borgmästaren Eugenio Sevillano har garanterat dem mat och uppehälle i upp till två veckor.