Sammanlagt 182 personer testades 28 november i byn, som har 1.589 invånare. Av dessa visade sig 130 vara smittade av SARS-CoV-2, trots att de inte uppvisade några symtom. Samtliga har försatts i karantän.

Kommunledningen konstaterar att smittsituationen är ytterst allvarlig, men poängterar samtidigt vikten av att ha spårat så många fall som därmed isoleras.

Det kan vara så att Cuevas del Becerro uppnått så hög andel smittade att kommunen erhållit så kallad flockimmunitet, som enligt forskare kräver att minst 60 procent av befolkningen smittas och generar antikroppar.