Ett stort antal innevånare, med borgmästaren Joaquín Villanova i spetsen, tog på eftermiddagen 12 februari ut helgonikonen från dess kapell vid El Alamillo för att föra den i en extraordinär procession till kyrkan. Det skedde till toner från den kommunala musikkåren och för att vädja om regn, efter en osedvanligt torr höst och vinter och när vattentillgångarna är så begränsade att risken för restriktioner befinns överhängande.

Enligt traditionen hade helgonikonen dekorerats med bitar av salt fisk, bacalao. La Opinión de Málaga citerar några av deltagarna i processionen som uppger att senast helgonet fördes ut extraordinärt för att be om nederbörd regnade det sedan hela vintern.