Under torsdagen 9 juni deltog upp till tusen personer i bekämpningsarbetet, bland dem hundratals militärer från försvarets larmenhet UME. Bekämpningen av branden har försvårats av en rad faktorer, bland dem ett meteorologiskt fenomen som under flera timmar förhindrat att helikoptrar och flygplan kunnat brukas.

Fenomenet innebär att värmen stiger ju högre upp i luften röken kommer. En konsekvens är att röken inte skingras och det gör att flygenheterna inte har sikt för att kunna släppa vatten. Först vid tolvtiden på torsdagen kunde bekämpningen återupptas från luften, men fick åter avbrytas vid 20-tiden på kvällen, efter att fenomenet återuppstått.

Sent 9 juni tilläts invånarna i byn Benahavís och i de flesta andra evakuerade områdena återvända till sina hem. De enda som ännu inte fått tillstånd ännu är de boende i området Monte Mayor.

Branden uppges redan ha skövlat mer än 2.200 hektar mark, precis intill det område som led storbranden i september förra året. Det är främst kastanjeträd och buskage som antänts. Lågorna befinns ha startat i en tomt som kallas La Resina och som ägts av den tidigare libyske ledaren Muammar Gaddafi. På den jättelika arealen på 6.000 hektar hade Gadaffi för avsikt att bygga en golfanläggning och hundratals bostäder, men sedan skedde revolten i Libyen och projektet förkastades dessutom av de andalusiska miljömyndigheterna.