Energibolaget Cepsa planerar att bygga flera anläggningar med solpaneler i Rondadistriktitet, främst i den del som ligger i Cádizprovinsen vid Setenil de las Bodegas och Alcalá del Valle. Totalt skulle det röra sig om områden på 1.100 hektar.

Trots att det rör sig om grön energi är motståndet stort, såväl från allmänheten som de folkvalda. En av de som öppet opponerar sig mot de planerade energianläggningarna är borgmästaren i Ronda María de la Paz Fernández (PP). Hon hänvisar till den unika natur som finns i trakterna och som till stora delar utgörs av såväl en nationalpark som två naturparker.

Det är inte bara solpanelerna som befinns förfula landskapet och inskränka jordbruksområden. Anläggningarna skulle dessutom kräva 300 nya högspänningstorn, upp till 80 meter höga med 163 kilometer långa ledningar.

Enligt Málaga Hoy är det endast ägarna till de aktuella tomterna som välkomnar de planerade satsningarna i området, då det är de som kommer att gynnas ekonomiskt. Såväl jordbruket som turistsektorn skulle påverkas negativt av de planerade solpanelerna. Cepsa uppges presentera sin satsning i slutet av januari.