Mordet befinns ha utförts av två personer, men polisen har endast lyckats identifiera en av gärningsmännen som spårades och greps i Tyskland några månader efter dådet. Med hjälp av bevakningskameror och stödd på obduktionsresultat har åtalet kunnat påvisa att det varit fråga om ett väl överlagt mord.

Trots att varken den andra gärningsmannen eller mordvapnen spårats har folkjuryn funnit den ende åtalade skyldig. Domstolen har fastställt ett straff på 17 års fängelse för mord och ytterligare 20 månader för olaga vapeninnehav. Dessutom döms mannen att ersätta offrets hustru med 130.000 euro och hans två söner med 150.000 euro vardera.

Rättegången har funnit det styrkt att de två gärningsmännen inväntade sitt offer vid tennisklubben intill Istánvägen och efter att ha åkt med honom i en bil i riktning Istán sköt de honom i fordonet med flera skott och dumpade sedan kroppen i ett dike vid vägkanten. Mannen sköts bland annat i huvudet och avled omedelbart.

Motivet till mordet ska ha varit en kriminell uppgörelse.