Framtiden för djuren i reservatet i Ojén har länge varit ovisst, på grund av en långvarig tvist mellan regionstyret Junta de Andalucía och exploateringsföretaget Andalucía Ecotour S.L. Nu meddelar dock Junta de Andalucía att reservatet kommer att bestå, under ledning av ett annat företag. Det skriver tidningen Diario Sur.

Regionstyret försäkrar att det inte finns några planer på att flytta djuren eller återuppta den jaktverksamhet i området som upphörde för 33 år sedan. Målet är att säkerställa vilddjurens välbefinnande och allmänhetens hälsa. Det handlar om främst hjortar, bergsgetter, vildfår och vildsvin.

En ny upphandling av driften är planerad och intresse från flera företag uppges redan ha presenterats. För tillfället utfordras djuren av anställda från Junta de Andalucía.

Djurreservatet, beläget på offentlig skogsmark norr om Ojén, erhöll sitt tillstånd i maj 2016. Efter flera inspektioner fann Junta de Andalucía upp till 15 överträdelser av villkoren, som bland annat bröt mot djurparksregleringarna i Andalusien. Exempelvis konstaterades säkerhetsrisker på grund av avsaknad av avgränsningar mellan de vilda djuren och besökare, samt hälsorisker för djuren på grund av otillräckliga sanitära kontroller.

Efter att driftbolaget undlåtit att åtgärda dessa brister varslade Junta de Andalucía om böter och beslutade som försiktighetsåtgärd att stänga anläggningen i februari 2022. Fallet har även tagits upp i domstol, där det hittillsvarande driftbolagets överklagande avslogs. Junta de Andalucía drog slutligen in driftstillståndet i februari 2023.

Sk-tv: