Berenguela I av Kastilien (1180-1246) var en betydande figur i medeltidens Spanien, både som drottning av Kastilien och genom sitt äktenskap med Alfonso IX, kung av León. Äktenskapet ogiltigförklarades dock av påven Innocentius III, sju år efter vigseln och födseln av deras femte barn, på grund av att paret var släkt i tredje led. Berenguela upplevde en djup sorg när hon tvingades återvända till Kastilien.

Berenguela valde att skriva ner sin turbulenta livshistoria strax innan hon dog. Författarna Charo García de Arriba och Miguel Ángel Martín Mas har nyligen avkodat denna historia, krypterad och målad på taket i det kungliga klostret Santa Clara i Salamanca. Klostret grundades omkring 1238 och dess tak är prytt av cirka 150 emblem och heraldiska sköldar, som hittills troddes representera stadens mest framstående familjer.

Forskarna har dock upptäckt att dessa sköldar faktiskt berättar historien om drottning Berenguela. Det var enligt en artikel i El País en rödkräppad kråka, en fågel inte hemmahörande i Salamanca-regionen, som ledde till denna upptäckt. Kråkan representerar Saint Thomas av Canterbury, vars mord på 1170-talet beordrades av Berenguelas morfar, kung Henrik II av England. Efter mordet främjade den ångerfulle kungen helgonets dyrkan, en uppgift han tilldelade sina döttrar och dotterdöttrar.

Enligt forskarna berättar sköldarna om drottning Berenguela's liv från 1204, när hennes äktenskap med Alfonso IX annullerades, till 1245, året innan hon dog. Hennes historia, inklusive kampen om tronen i León och döden av hennes två svärdöttrar, berättas genom symboliska bilder. Denna upptäckt belyser Berenguelas höga utbildning och förmåga att uttrycka sig genom ikonografi, vilket befinns vara unikt i världen.

Berenguela var en intelligent och stark kvinna som gjorde sitt bästa för att behålla sin makt och värdighet trots det faktum att påvens order tvingade henne att separera från sin make. Hennes sköldar visar på den enorma styrka och uthållighet hon besatt och berättar en fascinerande historia om en drottning i det medeltida Spanien.